Brev fra SKAT vedr. grundforbedringer *Opdateret 20 juni

Alle ejere modtager i øjeblikket forslag fra SKAT vedr. grundforbedringer, hvor ejerforeningen har sat Accura til at få ændret grundværdien.

SKAT’s forslag er en kraftig reducering af indsigelsen fra Accura og bestyrelsen afventer pt. Accura’s kommentar hertil.

Bestyrelsen udsender en opdatering når input fra Accura er modtaget.

Ejerne skal altså ikke selv gøre noget i sagen.

Som tidligere nævnt, besvarer de kun henvendelse fra ejerforeningernes bestyrelser, hvorfor eventuelle spørgsmål skal gå igennem E/F Lindholms bestyrelsen.

Opdatering 20. Juni 2016:

Vores sag omkring fradrag for forbedringer (FFF) er forholdvist kompliceret af forskellige årsager – reglerne i sig selv, idet disse er bortfaldet tilbage i 1. januar 2013 og at der inden afviklingen blev indført forskellige overgangsregler. Reglerne for FFF blev vurderet til at være for dyre og denne mulighed for fradrag eksisterer ikke idag (de fradrag vi bliver tilkendt vil selvføgelig fortsætte og gælder i 30 år fra fradraget er opstået og godkendt – dvs. fra årene 2004-2006).

Af samme årsag er SKAT meget lidt samarbejdsvillige (som vi kan se af deres forslag i forhold til “vores” indsigelse) og vi skal derfor senere overveje om vi eventuelt vil føre sagen videre med de muligheder vi har. Domstolene offentliggør ikke alle sager på området, så derfor kan det være svært, at vurdere hvilke muligheder vi har fremadrettet. Accura vil analysere og vurdere vores muligheder, når de modtager resten af SKAT’s forslag, på de indsigelser de fører for forskellige ejerforeninger under vores grundejerforening.

Som nævnt i brevet fra , så er det kommunen (København’s Kommune), der står for opgørelse og afregning, ligesom vores tidligere sag om BBR. Efter udløb fristen vil SKAT derfor sende deres forslag til København’s Kommune, som efterfølgende vil opgøre og fremsende nye ejendomsvurderinger til de relevante ejere (for de enkelte år) og en eventual afregning vil ske på samme måde, som i BBR sagen.

Grundet reglernes komplicitet vil vi ikke her redegøre for, hvad konsekvensen er for de enkelte ejere fra 2008 og fremefter, da dette vil fremgå af de nye ejendomsvurderinger fra København’s Kommune. Vi vil dog pointere, at skatteloftet kan betyde, at fradraget ikke kan bruges på nuværende tidspunkt, men afhængig af prisudviklingen kan det ændre sig i fremtiden.

FFF er et fradrag der fratrækkes grundværdien før beregning af ejendomsskat (grundskyld, der afregnes med 34 promille). Ved eksempelvis at se på Ejendomsskattebilletten for 2013 og sammenholde denne med det tilkendte FFF fradrag i forslaget fra SKAT, kan man beregne om fradraget kan benyttes. På Ejendomsskattebilletten fremgår grundværdi og grundskatteloftværdien. Hvis grundværdien fratrukket det tilkendte FFF fradrag er højere end grundskatteloftværdien kan fradraget ikke benyttes, idet grundskylden beregnes på baggrund af grundskatteloftværdien eller hvis grundværdien fratrukket FFF fradrag er lavere end grundskatteloftværdien.

Vi håber ovenstående hjælper med forståelsen af vores FFF sag og samtidig også hvad denne sag egentligt drejer sig om.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.