Nyheder fra bestyrelsen maj 2013

Parkeringskælder og port
Bestyrelsen arbejder forsat på, at finde en permanent løsning i forhold til parkeringkælderens port, der atter har været defekt i en periode. Qua den i sagens natur indgår i problemstillingen omkring overtagelse af parkeringskælderen og standen heraf, forventer vi desværre der går lidt tid før, vi finder en længeresigtet og permanent løsning. Vores grundlæggende opfattelse er, at de nuværende  defekter ved porten er udtryk for Nordicom i sin tid ikke har valgt den rigtige løsning.

5 års gennemgang og vedligeholdelse
Arbejdet som følge af 5 års gennemgang er stadig ved at blive gennemført for de enkelte lejligheder og omfatter bl.a. adressering af de kuldeproblemer som flere husstande har beskrevet.

Husk at det er den enkelte ejer, der er ansvarlig for at følge op på de fejl og mangler, der vedrører den indvendige vedligeholdelse.

Bestyrelsen er ligeledes ved at undersøge problemerne omkring varm vand i visse boliger som desværre omfatter adskillige opgange.

Ventilationen i komplekset er blevet gennemgået, og man har desværre konstateret at isolationen omkring anlæggene, der beskytter ventilationen på terrassen havde defekter. Bestyrelsen afventer en endelig vurdering af omfang og således behovet for udbedringer heraf.

Omkostningerne relateret til rådgivere udgør i årets første halvår allerede en betragtelig andel af det bevilgede budget for hele kalenderåret, primært som følge af 5 års gennemgangens omfattende karakter, hvorfor vi forventer at gåover budget på denne post. Beløbet DKK 500.000 som blev vedtaget opkrævet på generalforsamlingen til dækning af disse omkostninger vil blive opkrævet sammen med juli opkrævningen af ejerforeningsbidrag med DKK 38,32 pr. fordelingstal.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen har modtaget et oplæg til en opdateret vedligeholdelsesplan, som vi er ved atgennemgå. Når de nuværende store udfordringer har lagt sig, regner vi desuden med, at få tid til et generelt check af ejendommens servicekontrakter.

Oliering af træværk i fællesområder
Bestyrelsen er ved at indhente 3 forskellige malertilbud til oliering af træværk i ejendommens fællesområder, der falder ind under ejendommens fælles ansvar og som  udgangspunkt involverer lodrette flader.

Opbevaring af effekter
Der bliver opbevaret effekter i gangene omkring opbevaringsrummene i kælderen, hvilket bl.a. af hensyn til brandsikkerhed ikke er tilladt. Vi planlægger en bortskaffelse af disse, men henstiller naturligvis til ejerne , at fjerne disse effekter forinden.

Kajakforeningen
Kajakforeningen har annonceret at de planlægger en gårdfest i forbindelse med indvielse af kajak pontonen. Der vil følge nærmere info herom når vi kommer tættere på datoen.

LED belysning
Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på LED belysningen i gangen og er tæt på en afgørelse. Prisen forventes at blive ca. 300.000 kr. og således en del lavere end bevilgning fra generalforsamlingen på 500.000 kr. Der vil snart blive lavet en prøvemontage for at tage endelig stilling til LED-type. Administration Danmark vil opkræve 19,16 kr. pr. fordelingstal ved den kommende juli opkrævning.

Samarbejde med Europark
Bestyrelsen er ved at undersøge rammerne for hvordan vi kan forvalte parkeringspladsen i forbindelse med vores kommende overtagelse, herunder samarbejdet med Europark.

Ny hjemmeside og Facebook side
Endeligt har bestyrelsen fået oprettet sin egen hjemmeside: www.ef-lindholm.dk og Facebook side på https://www.facebook.com/EFLindholm, hvor bestyrelsen vil bestræbe sig på at orientere om arbejdet såvel som udarbejde en række beboerguides efter behov.

De bedste hilsener
Bestyrelsen EF Lindholm

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.