Skift af varme og elmålere

Til alle ejere i EF Lindholm

Dette er varslingsplanen for udskiftning af vand- og energimålere fra Techem iht. allerede omdelte sedler fra Techem:

Varsling:            Tirsdag d. 30/1-18:

Kl. 08.00 – 13.00: Kenny Drews Vej 31, stuen – 2.sal, dør 12
Kl. 12.00 – 16.00: Kenny Drews Vej 31, 3. + 4.sal + 33-49

Onsdag d. 31/1-18:

Kl. 08.00 – 13.00: Kenny Drews Vej 51 – 57, 2.sal
Kl. 12.00 – 16.00: Kenny Drews Vej 57, 3. – 4.sal + nr. 59

Torsdag d.1/2-18:

Kl. 08.00 – 13.00: Kenny Drews Vej 61 + 63, stuen – 2.sal
Kl. 12.00 – 16.00: Kenny Drews Vej 63, 3. + 4.sal – 65 + 67

Fredag d. 2/2-18:

Kl. 08.00 – 12.00: Kenny Drews Vej 69 – 83, 1.sal
Kl. 11.00 – 16.00: Kenny Drews Vej 83, 2.sal – 85, stuen

Mandag d. 5/2-18:

Kl. 08.00 – 13.00: Kenny Drews Vej 85, 1.sal – nr. 87, 3.sal
Kl. 12.00 – 16.00: Kenny Drews Vej 87, 4.sal  + Kenny Drews Vej 89

Vores tekniker sørger for at varsle lejerne med en gul varslingsseddel i beboernes postkasser. En mulighed er at lægge en nøgle i en kuvert med adresse og ligge nøglen i bestyrelsespostkassen ved nr. 83 så bliver nøglen afleveret til Techem – der vil dog ikke være opsyn af bestyrelsen ved denne løsning.

Bemærk at det er ekstremt vigtigt, at I sørger for at være hjemme på de angivne tidspunkter, så Techem kan få adgang til alle lejlighederne. Hvis I ikke kan være hjemme bedes I sørge for at aflevere en nøgle til f.eks. en nabo.
Techem vil komme maksimalt 3 gange, og hvis I ikke giver Techem adgang til jeres lejlighed, vil efterfølgende besøg blive faktureret, og I vil som ejer blive opkrævet beløbet via ejerbidraget.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skift af varme og elmålere

Sikring af HTH overskabe via Scandera

Har du endnu ikke hørt fra Scandera ang. dine HTH overskabe som skal sikres, kan du ringe eller sende en sms til 60550120 eller skrive til mija@scandera.dk.

Er du i tvivl om du bør få det lavet, send din adresse i en sms til 60550120 og de vender tilbage om du er med.

Det er ved at være sidste udkald, da projektet er ved at være slut. Da de ikke har vores kontaktoplysninger, kan de ikke kontakte alle direkte. De har kontaktet dem, de havde oplysninger på.

Skynd dig derfor og kontakt dem og få lavet en aftale.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sikring af HTH overskabe via Scandera

Vandskade i kælderrum under KDV 85 st. th.

Der har desværre været en vandskade natten til søndag 27 aug. kl 01:00 i opgang 85 st, hvor vandet kom op af kloakken i en lejlighed. Det har også ramt kælderrummene. Alle med kælderrum under 85 th. bør besigtige skaderne. Billeddokumentation er en god ide, hvis der er sket skader på ens ejendele.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vandskade i kælderrum under KDV 85 st. th.

Cykel oprydning / bicycle cleanup

Det er tid til cykel oprydning. Der er ophængt information i alle opgange ang. oprydningen.

Cykelstativer mv. er efterhånden fyldt op af kassérbare cykler, børnecykler og barnevogne. Nogle er efterladte, andre opgivet og enkelt er glemt.

Det er tid at få ryddet ud og gjort plads.

Alle cykler mv. mærkes i uge 20 med et rødt/hvidt bånd.
Hvis dette rød/hvide bånd ikke er fjernet af ejermanden senest: mandag den 19. Juni 2017, betragtes cyklen mv. som affald, og den vil efterfølgende uge blive indsamlet og bortskaffet.

Husk således at fjerne det rød/hvide bånd, hvis cyklen skal beholdes.

English:
This is a notification of a forthcoming well needed bicycle cleanup, to get rid of bicycles, carts, children’s bikes, etc. which have been abandoned on the property.

All these items will be labeled with a red and white band within the next few days.

It is important that this band is removed from the bike, etc. if it is still in use, before this date:

Monday june 19th 2017

Hereafter, bicycles and other items with a red and white band still attached, will be considered abandoned, and removed from the property without further notice.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Cykel oprydning / bicycle cleanup

Forhøjet vandstand

Den forhøjede vandstand har nu toppet kl 18, og vandet er ved at trække sig tilbage igen.
Iflg. DMI skulle vandstanden toppe kl 18 med en forhøjet vandstand på 116 cm. Her kl 19 er den faldet med godt 15 cm, hvilket også kan ses i kanalerne.
Der er pt. ikke meldinger om at der skal tages nogle forholdsregler for lejligheder eller kældre.
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Forhøjet vandstand

Opfølgning på sagen fradrag for forbedringer

Bestyrelsen og E/F Lindholm har nu modtaget en opdatering i sagen fra vores rådgiver, advokatfirmaet Accura.

Accura vurderer, at det fra et cost-benefit perspektiv ikke kan betale sig videreføre sagen igennem lovsystemet. På baggrund af de andre sager Accura fører og de offentliggjorte sager på området, sammenholdt med den politiske vilje, til at afslutte denne fradragsmulighed, så anses en mulighed gevinst ikke til at stå mål med de omkostninger, det vil kræve at føre sagen videre.

Bestyrelsen har besluttet at følge Accura’s anvisning i sagen og vil derfor ikke foretage sig yderligere og sagen er hermed afsluttet.

Fradraget kan først benyttes når værdien af grundskatteloft overstiger grundværdi fratrukket fradraget (det tildelte fradrag for forbedringer).

Som tidligere omtalt så er det Københavns Kommune, der er ansvarlig for korrekt afregning, som sker direkte med tidligere og nuværende ejere. Afregningen skulle allerede være påbegyndt, så I må meget gerne give feedback, hvis I har fået penge tilbage. Reglerne for benyttelse af fradraget for forbedringer blev ændret i 2011 og derfor vil der kun ske tilbagebetaling til ejere i perioden 2008 – 2010, da grundskatteloftet generelt er lavere end grundværdi fratrukket fradraget.

Af samme årsag er det ikke alle ejere (tidligere/nuværende), der vil modtage penge return på nuværende tidspunkt, da det ikke er alle der kan benytte fradraget. Forhåbentligt vil det dog være muligt, at kunne benytte fradraget på et tidspunkt i fremtiden (fradraget gælder i 30 år fra 2004, 2005, 2006 iht. brev fra SKAT dateret 31. maj 2016).

Såfremt man på et tidspunkt i fremtiden vil være berettiget til fradraget, så vil dette automatisk blive indregnet i ejendomsvurderingen og beregningen af ejendomsskat.

Som ejer skal man ikke foretage sig noget, da eventuelle ændringer og udbetalinger sker automatisk.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Opfølgning på sagen fradrag for forbedringer

Brev fra SKAT vedr. grundforbedringer *Opdateret 20 juni

Alle ejere modtager i øjeblikket forslag fra SKAT vedr. grundforbedringer, hvor ejerforeningen har sat Accura til at få ændret grundværdien.

SKAT’s forslag er en kraftig reducering af indsigelsen fra Accura og bestyrelsen afventer pt. Accura’s kommentar hertil.

Bestyrelsen udsender en opdatering når input fra Accura er modtaget.

Ejerne skal altså ikke selv gøre noget i sagen.

Som tidligere nævnt, besvarer de kun henvendelse fra ejerforeningernes bestyrelser, hvorfor eventuelle spørgsmål skal gå igennem E/F Lindholms bestyrelsen.

Opdatering 20. Juni 2016:

Vores sag omkring fradrag for forbedringer (FFF) er forholdvist kompliceret af forskellige årsager – reglerne i sig selv, idet disse er bortfaldet tilbage i 1. januar 2013 og at der inden afviklingen blev indført forskellige overgangsregler. Reglerne for FFF blev vurderet til at være for dyre og denne mulighed for fradrag eksisterer ikke idag (de fradrag vi bliver tilkendt vil selvføgelig fortsætte og gælder i 30 år fra fradraget er opstået og godkendt – dvs. fra årene 2004-2006).

Af samme årsag er SKAT meget lidt samarbejdsvillige (som vi kan se af deres forslag i forhold til “vores” indsigelse) og vi skal derfor senere overveje om vi eventuelt vil føre sagen videre med de muligheder vi har. Domstolene offentliggør ikke alle sager på området, så derfor kan det være svært, at vurdere hvilke muligheder vi har fremadrettet. Accura vil analysere og vurdere vores muligheder, når de modtager resten af SKAT’s forslag, på de indsigelser de fører for forskellige ejerforeninger under vores grundejerforening.

Som nævnt i brevet fra , så er det kommunen (København’s Kommune), der står for opgørelse og afregning, ligesom vores tidligere sag om BBR. Efter udløb fristen vil SKAT derfor sende deres forslag til København’s Kommune, som efterfølgende vil opgøre og fremsende nye ejendomsvurderinger til de relevante ejere (for de enkelte år) og en eventual afregning vil ske på samme måde, som i BBR sagen.

Grundet reglernes komplicitet vil vi ikke her redegøre for, hvad konsekvensen er for de enkelte ejere fra 2008 og fremefter, da dette vil fremgå af de nye ejendomsvurderinger fra København’s Kommune. Vi vil dog pointere, at skatteloftet kan betyde, at fradraget ikke kan bruges på nuværende tidspunkt, men afhængig af prisudviklingen kan det ændre sig i fremtiden.

FFF er et fradrag der fratrækkes grundværdien før beregning af ejendomsskat (grundskyld, der afregnes med 34 promille). Ved eksempelvis at se på Ejendomsskattebilletten for 2013 og sammenholde denne med det tilkendte FFF fradrag i forslaget fra SKAT, kan man beregne om fradraget kan benyttes. På Ejendomsskattebilletten fremgår grundværdi og grundskatteloftværdien. Hvis grundværdien fratrukket det tilkendte FFF fradrag er højere end grundskatteloftværdien kan fradraget ikke benyttes, idet grundskylden beregnes på baggrund af grundskatteloftværdien eller hvis grundværdien fratrukket FFF fradrag er lavere end grundskatteloftværdien.

Vi håber ovenstående hjælper med forståelsen af vores FFF sag og samtidig også hvad denne sag egentligt drejer sig om.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Brev fra SKAT vedr. grundforbedringer *Opdateret 20 juni

Skaktnøgle til affaldsskakten

Hvis du mangler en nøgle til affaldsskakten, kan de købes hos Carl Ras. Klik her for at komme til webshoppen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skaktnøgle til affaldsskakten

Rensning af afløb (Video) Stadig vigtig!

Det tager mindre end 2 minutter at rense afløbet. Gør det flere gange om året. Det er specielt vigtigt sidste på efteråret en måneds tid efter at bladene er faldet (da det godt kan tage lidt tid for bladene at komme hen til afløbet).

Men også før sommerens kraftige regnskyld er det meget vigtigt at sikre afløbene.

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Rensning af afløb (Video) Stadig vigtig!

Ny Facebook gruppe for beboer til beboer info

Bestyrelsen har oprettet en såkaldt Facebook gruppe som supplement til vores Facebook side. Her kan beboere udveksle information indbyrdes m.m.: https://www.facebook.com/groups/1489342408044242/, mens den officielle Facebook side forsat vil være et værktøj til at kommunikere om bestyrelsens gøremål.

Har du således brug for at låne en boremaskine, finde en makker til en kajaktur eller gøre opmærksom på glemte effekter kan du benytte den nye gruppe.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ny Facebook gruppe for beboer til beboer info