Brev fra SKAT vedr. grundforbedringer *Opdateret 20 juni

Alle ejere modtager i øjeblikket forslag fra SKAT vedr. grundforbedringer, hvor ejerforeningen har sat Accura til at få ændret grundværdien.

SKAT’s forslag er en kraftig reducering af indsigelsen fra Accura og bestyrelsen afventer pt. Accura’s kommentar hertil.

Bestyrelsen udsender en opdatering når input fra Accura er modtaget.

Ejerne skal altså ikke selv gøre noget i sagen.

Som tidligere nævnt, besvarer de kun henvendelse fra ejerforeningernes bestyrelser, hvorfor eventuelle spørgsmål skal gå igennem E/F Lindholms bestyrelsen.

Opdatering 20. Juni 2016:

Vores sag omkring fradrag for forbedringer (FFF) er forholdvist kompliceret af forskellige årsager – reglerne i sig selv, idet disse er bortfaldet tilbage i 1. januar 2013 og at der inden afviklingen blev indført forskellige overgangsregler. Reglerne for FFF blev vurderet til at være for dyre og denne mulighed for fradrag eksisterer ikke idag (de fradrag vi bliver tilkendt vil selvføgelig fortsætte og gælder i 30 år fra fradraget er opstået og godkendt – dvs. fra årene 2004-2006).

Af samme årsag er SKAT meget lidt samarbejdsvillige (som vi kan se af deres forslag i forhold til “vores” indsigelse) og vi skal derfor senere overveje om vi eventuelt vil føre sagen videre med de muligheder vi har. Domstolene offentliggør ikke alle sager på området, så derfor kan det være svært, at vurdere hvilke muligheder vi har fremadrettet. Accura vil analysere og vurdere vores muligheder, når de modtager resten af SKAT’s forslag, på de indsigelser de fører for forskellige ejerforeninger under vores grundejerforening.

Som nævnt i brevet fra , så er det kommunen (København’s Kommune), der står for opgørelse og afregning, ligesom vores tidligere sag om BBR. Efter udløb fristen vil SKAT derfor sende deres forslag til København’s Kommune, som efterfølgende vil opgøre og fremsende nye ejendomsvurderinger til de relevante ejere (for de enkelte år) og en eventual afregning vil ske på samme måde, som i BBR sagen.

Grundet reglernes komplicitet vil vi ikke her redegøre for, hvad konsekvensen er for de enkelte ejere fra 2008 og fremefter, da dette vil fremgå af de nye ejendomsvurderinger fra København’s Kommune. Vi vil dog pointere, at skatteloftet kan betyde, at fradraget ikke kan bruges på nuværende tidspunkt, men afhængig af prisudviklingen kan det ændre sig i fremtiden.

FFF er et fradrag der fratrækkes grundværdien før beregning af ejendomsskat (grundskyld, der afregnes med 34 promille). Ved eksempelvis at se på Ejendomsskattebilletten for 2013 og sammenholde denne med det tilkendte FFF fradrag i forslaget fra SKAT, kan man beregne om fradraget kan benyttes. På Ejendomsskattebilletten fremgår grundværdi og grundskatteloftværdien. Hvis grundværdien fratrukket det tilkendte FFF fradrag er højere end grundskatteloftværdien kan fradraget ikke benyttes, idet grundskylden beregnes på baggrund af grundskatteloftværdien eller hvis grundværdien fratrukket FFF fradrag er lavere end grundskatteloftværdien.

Vi håber ovenstående hjælper med forståelsen af vores FFF sag og samtidig også hvad denne sag egentligt drejer sig om.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Brev fra SKAT vedr. grundforbedringer *Opdateret 20 juni

Skaktnøgle til affaldsskakten

Hvis du mangler en nøgle til affaldsskakten, kan de købes hos Carl Ras. Klik her for at komme til webshoppen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skaktnøgle til affaldsskakten

Rensning af afløb (Video)

Det tager mindre end 2 minutter at rense afløbet. Gør det flere gange om året. Det er specielt vigtigt sidste på efteråret en måneds tid efter at bladene er faldet (da det godt kan tage lidt tid for bladene at komme hen til afløbet).

Men også før sommerens kraftige regnskyld er det meget vigtigt at sikre afløbene.

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Rensning af afløb (Video)

Ny Facebook gruppe for beboer til beboer info

Bestyrelsen har oprettet en såkaldt Facebook gruppe som supplement til vores Facebook side. Her kan beboere udveksle information indbyrdes m.m.: https://www.facebook.com/groups/1489342408044242/, mens den officielle Facebook side forsat vil være et værktøj til at kommunikere om bestyrelsens gøremål.

Har du således brug for at låne en boremaskine, finde en makker til en kajaktur eller gøre opmærksom på glemte effekter kan du benytte den nye gruppe.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ny Facebook gruppe for beboer til beboer info

Justering af vinduer

Følgende virksomheder har kendskab til ejendommen og kan være behjælpelig med justering af vinduer og døre:

Aluminium partier: www.hshansen.dk

Træ/Aluminium: www.protec.dk

Foldevinduer i Bygning S: www.schueco.com/web/dk

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Justering af vinduer

Venteliste kriterier for parkeringspladser

EF Lindholm prioriterer ventelisten til parkeringspladsen ud fra følgende:

1 Ejere UDEN P-plads
2 Lejere UDEN P-plads
3 Ejere MED P-plads
4 Lejere MED P-plads
5 Ejere UDEN bopæl
6 Ejere med flere P-pladser
7 Personer, der hverken er ejere eller lejere på Lindholm (eksterne)

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Venteliste kriterier for parkeringspladser

Kort status på bestyrelsens aktiviteter januar 2015

Her følger en kort status på nogle af bestyrelsens igangværende aktiviteter i januar 2015.

Udskiftning af belysningen i kælderen
Vi har fundet leverandør, men denne har endnu ikke meldt tilbage ang. leveringstid, og vi vil ikke igangsætte før vi har en klar dato. Der er opsat en testinstallation ved opgang 55.

Oliering af træværk på lindholm mv.
Blev igangsat i sommeren 2014, men står naturligvis stille pga. vinterens våde vejr. Alle terrasser samt plankeværk er taget og de lodrette vægge er påbegyndt.

Handicapelevator
Den nye elevator blev oprindeligt lovet opsat før jul af vores leverandør, hvilket de ikke har været i stand til at opfylde. Bestyrelsen er i dialog med leverandøren og håber på snarlig afklaring.

Husorden
Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser vedr. husorden som vi naturligvis opfordrer til gennemlæses og respekteres af alle beboere – ejere såvel som lejere. Husorden for EF Lindholm kan læses her, ligesom den vil blive fysisk udleveret i alle beboers postkasser i løbet af januar.

Ny app til indberetning af opgaver til vicevært
Bestyrelsen forventer snart at kunne gøre en app tilgængelig for beboerne som muliggør nem indberetning af mangler til vicevært. Nærmere info vil følge herom.

Status på dørklokker og dørtelefoner
Som tidligere oplyst har bestyrelsens ejendomsinspektør gennemgået de dørklokker som der har været rapporteret problemer med i ejerforeningen.

I tilfældet for stueetagerne gør bestyrelsen opmærksom på, at beboerne skal udskifte batterierne på de dørklokker som er ikke er tilkoblet en dørtelefon.

De lejligheder som har ringeklokke tilkoblet dørtelefon, og som stadig oplever problemer, bedes kontakte bestyrelsen i forhold til opfølgning på udbedring. Bestyrelsen kan træffes på email: lindholm.bestyrelse@gmail.com.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kort status på bestyrelsens aktiviteter januar 2015

Status på dørklokker

Bestyrelsens ejendomsinspektør har gennemgået de dørklokker som der har været rapporteret problemer med i ejerforeningen.

I tilfældet for stueetagerne gør bestyrelsen opmærksom på, at beboerne skal udskifte batterierne på de dørklokker som er ikke er tilkoblet en dørtelefon.

De lejligheder som har ringeklokke tilkoblet dørtelefon, og som stadig oplever problemer, bedes kontakte bestyrelsen i forhold til opfølgning på udbedring. Bestyrelsen kan træffes på email: lindholm.bestyrelse@gmail.com.

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Status på dørklokker

Status på dørtelefoner

Bestyrelsens ejendomsinspektør har den seneste tid udbedret en lang række problemer relateret til dørtelefonerne. Dels er der udskiftet en række komponenter, dels har bestyrelsen indgået en ny serviceaftale som sikrer det vil virke fremadrettet.

Oplever du stadig problemer bedes du forsøge følgende:

  • Checke om volumen er korrekt indstillet på dørtelefonen
  • Checke om ledningen fra røret er korrekt tilkoblet til basen
  • Evt. forsøge at låne naboens telefonrør for således, at verificere om problemet ligger i mikrofonen eller højtaleren
  • Checke om ringetonen er slået fra

Teknikkeren har d.d. rettet alle fejlmeldinger fra systemet. Derfor antager vi nu, at alle problemer er udbedret, men såfremt du alligevel oplever problemer og har afprøvet ovenstående, bedes du kontakte bestyrelsen på vores email: lindholm.bestyrelse@gmail.com således vi kan hjælpe med opfølgning.

Udgivet i Guides, Nyheder | Kommentarer lukket til Status på dørtelefoner

Tips til udsugning i din lejlighed

Udluftningsventilen på badeværelserne kan ved rengøring skrues ned (skiven i midten). Denne drejes ud og derefter rengøres, hvorefter skiven drejes op igen. Skiven må ikke drejes helt op så ventilen lukkes,
ej heller hvis man syntes at den suger varmen ud, eller man syntes den larmer. Gør man dette går dette ud over den samlede “indregulering” som også har indvirkning på effekten af emhætten i køkkenet.

Emhætten i køkkenet står og har et lille konstant sug, hvilket medfører at der med tinden samles en del støv fra lejligheden, også selv om man ikke syntes man laver så meget mad. Dette medfører at sugekraften
aftager, og for at afhjælpe dette, er det anbefalelsesværdigt at man nedtager selve filteret i emhætten (metal net),og giver dette en tur i opvaskemaskinen, eller lægger det i blød i varmt sæbevand (husk at skylle sæben ud igen inden brug, og at filteret er tørt).
Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Tips til udsugning i din lejlighed