Status på dørklokker

Bestyrelsens ejendomsinspektør har gennemgået de dørklokker som der har været rapporteret problemer med i ejerforeningen.

I tilfældet for stueetagerne gør bestyrelsen opmærksom på, at beboerne skal udskifte batterierne på de dørklokker som er ikke er tilkoblet en dørtelefon.

De lejligheder som har ringeklokke tilkoblet dørtelefon, og som stadig oplever problemer, bedes kontakte bestyrelsen i forhold til opfølgning på udbedring. Bestyrelsen kan træffes på email: lindholm.bestyrelse@gmail.com.

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Status på dørklokker

Status på dørtelefoner

Bestyrelsens ejendomsinspektør har den seneste tid udbedret en lang række problemer relateret til dørtelefonerne. Dels er der udskiftet en række komponenter, dels har bestyrelsen indgået en ny serviceaftale som sikrer det vil virke fremadrettet.

Oplever du stadig problemer bedes du forsøge følgende:

 • Checke om volumen er korrekt indstillet på dørtelefonen
 • Checke om ledningen fra røret er korrekt tilkoblet til basen
 • Evt. forsøge at låne naboens telefonrør for således, at verificere om problemet ligger i mikrofonen eller højtaleren
 • Checke om ringetonen er slået fra

Teknikkeren har d.d. rettet alle fejlmeldinger fra systemet. Derfor antager vi nu, at alle problemer er udbedret, men såfremt du alligevel oplever problemer og har afprøvet ovenstående, bedes du kontakte bestyrelsen på vores email: lindholm.bestyrelse@gmail.com således vi kan hjælpe med opfølgning.

Udgivet i Guides, Nyheder | Kommentarer lukket til Status på dørtelefoner

Tips til udsugning i din lejlighed

Udluftningsventilen på badeværelserne kan ved rengøring skrues ned (skiven i midten). Denne drejes ud og derefter rengøres, hvorefter skiven drejes op igen. Skiven må ikke drejes helt op så ventilen lukkes,
ej heller hvis man syntes at den suger varmen ud, eller man syntes den larmer. Gør man dette går dette ud over den samlede “indregulering” som også har indvirkning på effekten af emhætten i køkkenet.

Emhætten i køkkenet står og har et lille konstant sug, hvilket medfører at der med tinden samles en del støv fra lejligheden, også selv om man ikke syntes man laver så meget mad. Dette medfører at sugekraften
aftager, og for at afhjælpe dette, er det anbefalelsesværdigt at man nedtager selve filteret i emhætten (metal net),og giver dette en tur i opvaskemaskinen, eller lægger det i blød i varmt sæbevand (husk at skylle sæben ud igen inden brug, og at filteret er tørt).
Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Tips til udsugning i din lejlighed

CG Jensen udfører rammearbejde i uge 40-41

CG Jensen oplyser at der i forbindelse med byggeri på Sluseholmen, udføres ramning af spuns for kanaler samt pæle til fundering af broer. Rammearbejdet vil blive inden for perioden uge 40-41. Inden arbejdets opstart vil de nærmeste ejendomme blive fotoregistreret.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til CG Jensen udfører rammearbejde i uge 40-41

Vedligeholdsesplan for EF Lindholm

Vedligeholdsesplanen for EF Lindholm er et dynamisk dokument bestyrelsen tilpasser i takt med eksisterende og nye leverandøraftaler indgåes eller genforhandles.  Ligeså er det nu frigivet og tilgængeligt for foreningens ejere i dets nuværende form på Administration Danmarks website.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vedligeholdsesplan for EF Lindholm

Ændring i affaldsgebyret for 2014

DATEA AS foreningsejendomme oplyser, at den nye ordning for dagrenovation (trådt i kraft pr. 28. marts 2014) nu gøres permanent.

Dette betyder, at der vil komme en ændring i affaldsgebyret for 2014.

Det er i denne forbindelse blevet oplyst af Teknik- og Miljøforvaltningen hos Københavns Kommune, at der i først på året 2015 vil blive fremsendt korrigerede ejendomsskattebilletter for 2014, hvoraf reguleringen fremgår.

Har I spørgsmål til affaldsgebyrer mv. kan Kundeteamet hos forvaltningen kontaktes på tlf.: 70 10 33 88 #2

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ændring i affaldsgebyret for 2014

Gårdfest Lindholm 6. september 2014

Kære beboere på Lindholm

I inviteres hermed til gårdfest på Lindholm lørdag den 6. september.

Det er allerede blevet en tradition, at vi samles og mødes med vores naboer til en årlig fest på Lindholm. I er derfor alle meget velkomne til at komme og være med til vores sensommer-arrangement.

I år indleder vi dagen med en cykelservice-event, hvor vi som beboere kan få et gratis serviceeftersyn af vores cykler. Cykelservice-eventen finder sted i gården fra kl. 13-15,
og det er blot at møde op med sin cykel i dette tidsrum. Mere info følger senere.

Fra kl. 15-17 er der spil og hygge i gården med mulighed for fx kroket og petanque.

Konceptet for gårdfesten er i øvrigt som følger: vi sørger for rammerne, grill og tilbehør i form af salat, service m.m., og I medbringer selv kød o. lign. samt drikkevarer. Kl. 17 tænder vi op i grillene, som alle så kan benytte. Herefter skydes gårdfesten for alvor i gang.

Tilmelding kan ske på e-mail kajak.lindholm@gmail.com senest den 30. august. Det koster ikke noget at deltage i gårdfesten.

PS. Hvis nogen har en grill eller havebord+stole, som I vil stille til rådighed til fælles brug på dagen, så er I velkomne til at tage dem under armen også.

PPS. I tilfælde af dårligt vejr aflyses gårdfesten – det regner vi dog
ikke med!

Med festlige hilsener
Kajaklaugets bestyrelse
Henrik
Marie
Mikkel

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Gårdfest Lindholm 6. september 2014

Oliering af træværk

Vi har på seneste bestyrelsesmøde valgt at fortsætte olieringen af
terrasserne, med samme fremgagsmåde som på det der er udført.

Dette er valgt  ud fra prisen på de alternativer vores rådgivere har givet.

Vi stoppede projektet, grundet tvivl om kvalitet og farve. Farven afveg meget, fra det bestyrelsen oprindeligt var blevet fremlagt. Vi har nu fået klarhed og er klar til at genoptage arbejdet.

Vi arbejder på eventuelt at få givet en ekstra gang olie ovenpå, for at mætte træet. Holdbarheden forventes at være 2 år.

Ved næste vedligeholdelse vil vi kigge på alternativer for behandling af træet.

Arbejdet med oliering genoptages d. 18-08-14. Det er derfor vigtigt at du får ryddet din terrasse igen, hvis du havde taget den i brug hen over sommeren. Det gælder kun de terrasser der endnu ikke har fået olieret.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Oliering af træværk

Maling

Alle lejlighederne er oprindeligt blevet malet med følgende:

Loft/Væg: Flütex 5 råhvid
Træværk/paneler: Exolit 40, ral 9010

 

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Maling

Beboerorientering angående oliering af træværk på Lindholm

Ejerforeningen har lavet aftale med malermester Andre Troelstrup som vil udføre oliering af træværket på ejendommen.

Arbejdet vil omfatte følgende:

 • Lodrette træflader, indgangsdøre, gelændere, bænke, vinduer i kælderplan afvasket med algefjerner ved begroning, og olieres med pigmenteret olie. Kraftig bleget facade olieres med dyb nød tone eller lignende for at udligne farveforskel
 • Udvendige døre og vinduer i lejlighederne, afvasket med algefjerner ved begroning, og olieret med pigmenteret olie.
 • Terrasser og hegn i gårdplan afvasket med algefjerner ved begroning, og olieret med pigmenteret olie.
 • I første omgang vil arealerne i gårdplan (terrasser, hegn, blomsterkasser, bænke) blive olieret efter følgende plan:
 • Dag 1-4 algefjerner påføres, virketid er 2-4 dage. Terrasser kan bruges (kan udføres i let regnvejr)
 • Dag 5-6 terrasser og hegn afvaskes for snavs og alger. Terrasser kan bruges (kan udføres i kraftig regn)
 • Dag 7-8 tørretid der skal være tørvejr terrasser kan ikke bruges (skal være 48 timers tørvejr)
 • Dag 9-12 oliering af hegn og terrasser. Vi vil forsøge at lægge masonitplader i indgangspartier så adgang er mulig, terrasser kan ikke bruges (skal være 48 timer tørvejr)

Arbejdet på terrassegulve forceres i forhold til arbejdet på hegn m.v. dvs at hegn m.v. evt. afleveres senere end terrassegulve, men vi tager naturligvis forbehold for vejrlig.

Dette arbejde forventes igangsat den 18. juni 2014.

I den forbindelse beder vi hver enkelt beboer sørge for, evt. med hjælp fra gode naboer, at terrasserne er ryddet, således at maleren får uhindret adgang til arelaerne. Vi acceptere i den forbindelse at havemøbler, blomsterkrukker o.l. stilles på fliserne, dog således at der stadig er acceptable adgangsforhold, indtil terrasserne kan benyttes igen. Med hensyn til de faste blomsterkasser i træ accpeteres det at disse ikke flyttes p.g.a. af vægten.

Når dette arbejde er udført vil lodrette flader, døre og vinduer blive ordnet. Nærmere orientering følger.

Specielt til beboere med tagterrasser og altaner:

Tagterrasser og gulvarealer i altaner er ikke omfattet af den oliering som ejerforeningen forestår og det er derfor den enkelte ejers ansvar at dette olieres. Malermester Andre Troelstrup har tilbudt at udføre dette for DKK 85,00 + moms incl. materialer pr. m2, dog forudsat at min. 500m2 tager imod dette tilbud. Arbejdet vil blive faktureret dirkete fra Andre Troelstrup, og vil, ejerforeningen bekendt og uden ansvar herfor, være fradragsberettiget under reglerne for håndværkerfradrag.

Beboere med tagterrasser eller altangulve der ønsker at bruge dette tilbud kan henvende sig til bestyrelsen senest den 25.06.2014 med oplysning om adresse, lejlighedsidentitet og ca. antal m2. Bestyrelsen vil herefter sende oplysningerne samlet til Andre Troelstrup, som herefter koordinere arbejdet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Ejerforeningen Lindholm

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Beboerorientering angående oliering af træværk på Lindholm