Maling

Alle lejlighederne er oprindeligt blevet malet med følgende:

Loft/Væg: Flütex 5 råhvid
Træværk/paneler: Exolit 40, ral 9010

 

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Maling

Beboerorientering angående oliering af træværk på Lindholm

Ejerforeningen har lavet aftale med malermester Andre Troelstrup som vil udføre oliering af træværket på ejendommen.

Arbejdet vil omfatte følgende:

  • Lodrette træflader, indgangsdøre, gelændere, bænke, vinduer i kælderplan afvasket med algefjerner ved begroning, og olieres med pigmenteret olie. Kraftig bleget facade olieres med dyb nød tone eller lignende for at udligne farveforskel
  • Udvendige døre og vinduer i lejlighederne, afvasket med algefjerner ved begroning, og olieret med pigmenteret olie.
  • Terrasser og hegn i gårdplan afvasket med algefjerner ved begroning, og olieret med pigmenteret olie.
  • I første omgang vil arealerne i gårdplan (terrasser, hegn, blomsterkasser, bænke) blive olieret efter følgende plan:
  • Dag 1-4 algefjerner påføres, virketid er 2-4 dage. Terrasser kan bruges (kan udføres i let regnvejr)
  • Dag 5-6 terrasser og hegn afvaskes for snavs og alger. Terrasser kan bruges (kan udføres i kraftig regn)
  • Dag 7-8 tørretid der skal være tørvejr terrasser kan ikke bruges (skal være 48 timers tørvejr)
  • Dag 9-12 oliering af hegn og terrasser. Vi vil forsøge at lægge masonitplader i indgangspartier så adgang er mulig, terrasser kan ikke bruges (skal være 48 timer tørvejr)

Arbejdet på terrassegulve forceres i forhold til arbejdet på hegn m.v. dvs at hegn m.v. evt. afleveres senere end terrassegulve, men vi tager naturligvis forbehold for vejrlig.

Dette arbejde forventes igangsat den 18. juni 2014.

I den forbindelse beder vi hver enkelt beboer sørge for, evt. med hjælp fra gode naboer, at terrasserne er ryddet, således at maleren får uhindret adgang til arelaerne. Vi acceptere i den forbindelse at havemøbler, blomsterkrukker o.l. stilles på fliserne, dog således at der stadig er acceptable adgangsforhold, indtil terrasserne kan benyttes igen. Med hensyn til de faste blomsterkasser i træ accpeteres det at disse ikke flyttes p.g.a. af vægten.

Når dette arbejde er udført vil lodrette flader, døre og vinduer blive ordnet. Nærmere orientering følger.

Specielt til beboere med tagterrasser og altaner:

Tagterrasser og gulvarealer i altaner er ikke omfattet af den oliering som ejerforeningen forestår og det er derfor den enkelte ejers ansvar at dette olieres. Malermester Andre Troelstrup har tilbudt at udføre dette for DKK 85,00 + moms incl. materialer pr. m2, dog forudsat at min. 500m2 tager imod dette tilbud. Arbejdet vil blive faktureret dirkete fra Andre Troelstrup, og vil, ejerforeningen bekendt og uden ansvar herfor, være fradragsberettiget under reglerne for håndværkerfradrag.

Beboere med tagterrasser eller altangulve der ønsker at bruge dette tilbud kan henvende sig til bestyrelsen senest den 25.06.2014 med oplysning om adresse, lejlighedsidentitet og ca. antal m2. Bestyrelsen vil herefter sende oplysningerne samlet til Andre Troelstrup, som herefter koordinere arbejdet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Ejerforeningen Lindholm

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Beboerorientering angående oliering af træværk på Lindholm

Eftersyn af ventilationsystem på tagterasserne

Som det fremgår af opslag i opgangene vil Ventosa i næste uge foretage det årlige eftersyn af vores ventilationsystem. Dette foregår på tagterrasserne og de berørte beboere er orienteret separat i mail.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Eftersyn af ventilationsystem på tagterasserne

Cykeloprydning

Bestyrelsen har her til aften omdelt information om forestående cykeloprydning og oprydning på fællesarealerne.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Cykeloprydning

Effekter i kældergangene

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der p.t. står mange effekter i kældergangene, hvilket ikke er tilladt i henhold til gældende husorden. Vi beder om at disse effekter straks fjernes og stilles i de private opbevaringsrum som tilhøre hver enkelt lejlighed. Hvis ikke effekterne fjernes vil bestyrelsen sørge for at de bliver fjernet og i det omfang det er muligt det identificere ejeren vil regningen for dette blive tilsendt vedkommende.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Effekter i kældergangene

Problemer med fjernbetjening i parkeringskælderen?

Bestyrelsen har i løbet af den sidste uge fået flere henvendelser angående problemer med fjernbetjeningen til porten til P-kælderen.

Det er tilsyneladende ikke et generelt problem da vi fra andre beboere har fået bekræftet at de ikke har problemer. Vi foreslår derfor at beboere der har problemet i først omgang skifter batteri på fjernbetjeningen. Såfremt det ikke løser problemet hører vi gerne fra jer.

Batterier kan evt. købes på nettet via dette link http://www.batteribyen.dk/duracell-mn21-e23-23a-a23-batteri-2-stk-5115.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Problemer med fjernbetjening i parkeringskælderen?

Varsling vedrørende støj fra byggeriet på karré O

Bestyrelsen har modtaget et brev der varsler grundejerforeningen Sluseholmen om evt. støjgener m.m. i forbindelse med ramning af spuns for kanaler samt pæle til fundering af byggeriet på karré O med start i uge 4 2014.

Varsling brev af 2014-01-13

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Varsling vedrørende støj fra byggeriet på karré O

Oplever du problemer med støj eller svagt sug fra ventilation på badeværelse?

Oplever du problemer med støj eller svagt sug fra ventilation på badeværelse? Flere lejligheder har rapporteret, at man oplever enten støj eller svagt sug fra ventilationen på badeværelset.

Årsagen behøver dog nødvendigvis ikke at være en fejl, men derimod et spørgsmål om hvordan den er justeret. Ved at dreje ventilationsåbningen kan man regulere luftindtaget, der deler samme “streng” i opgangen. Det betyder med andre ord, at såfremt flere i opgangen har lukket for deres, vil det skabe større sug og dermed støj i din ventilation. Du bør således undersøge dine egne indstillinger såvel som bede under- og overboen gøre det samme, idet vi erfarer at det kan løse hovedparten af problemer.

Du regulerer din ventilation ved at dreje det hvide runde låg som sidder i midten af ventilationsmundingen med eller mod uret. Som udgangspunkt anbefaler vi den er rotereret til en midterposition.

Mvh bestyrelsen

Udgivet i Guides | Kommentarer lukket til Oplever du problemer med støj eller svagt sug fra ventilation på badeværelse?

Har du problemer med dør telefon eller ringeklokker?

Bestyrelsen er ved at få overblik over hvem som er berørte så det kan blive bragt i orden.

Dørtelefon
Så hvis du oplever fejl ved DØRTELEFONEN (til samtale, og altså IKKE selve ringeklokken), så kontakt venligst bestyrelsen pr. mail så hurtigt som muligt og besvar nedenstående:

Vi vil gerne vide, hvad fejlen er:

–          Virker den slet ikke

–          Er lyden meget svag

–          Er der støj på linien

Ringklokken
Så hvis du oplever fejl ved RINGEKLOKKEN (og altså IKKE dørtelefonen),  så kontakt venligst bestyrelsen pr. mail så hurtigt som muligt og besvar nedenstående:

Vi vil gerne vide, hvad fejlen er:

–          Virker den slet ikke

–          Byttet rundt med f.eks. naboen

–          andet

Mvh. Bestyrelsen

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Har du problemer med dør telefon eller ringeklokker?

Risiko for oversvømmelse af kældre (opdateret)

Opdatering d. 6 december kl. 13.00:
Vores vicevært har netop gået en runde i p-kælder og øvrige gange og der er p.t. ikke spor af nogen form for vandindtrængning.

Opdatering d. 6 december kl. 10.00:
Der er forsat risiko for vandindtrægning i stuelejligheder. P.t. venter DMI vandstanden vil stige frem til i aften ved 18 tiden hvor vandet forventes at nå 157 cm + bølger (ca 8 cm højere end her kl 10.)

Find nærmere information på: https://www.facebook.com/EFLindholm

Opdatering d. 5 december kl. 23.00:
Bestyrelsen har talt med indsatslederen fra beredskabet tilstede ved Sluseholmen og fået bekræftet, at man p.t. er ved at distribuere sandsække til lejlighederne i kanalhusenes stueetager.

Risikoen for vandindtrægning vil formentlig være størst i morgen og formiddagstimerne, og der opfordres således til man foretager de nødvendige præventive tiltag.

Sandsækkene skulle således ankomme snarligt og det vil være folks eget ansvar at benytte sig af dem, ligesom de som sagt er forbeholdt lejlighederne i stueetagerne. Seneste melding er forsat at man ikke længere forventer en væsentlig risiko i forhold til vand i kældre som tidligere annonceret.

Find nærmere information på: https://www.facebook.com/EFLindholm

Opdatering d. 5 december kl. 20.30:
Politiet har modificeret deres advarsel. Der er stadig risiko for oversvømmelse som følge af stigning i vandstanden, men denne anses nu som langt mindre, og de vil ikke længere fjerne vores biler som annonceret kl. 21.00.

Tidligere opdatering kl. 19.30:
Politiet har kontaktet bestyrelsen og har udsendt advarsel i forbindelse med stormen. Der er varslet risiko for oversvømmelse af parkeringskælder og kælderrum, hvorfor politiet beder om at alle biler flyttes omgående. Politiet har advaret om at de selv vil flytte alle biler som ikke er fjernet senest kl. 21.00! Vi henstiller ligeledes til at sikre de mest værdifulde genstande i kælderrummene.

Følg opdateringer her på bestyrelsens hjemmeside https://ef-lindholm.dk og vores Facebook side: https://www.facebook.com/EFLindholm

Mvh. Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Risiko for oversvømmelse af kældre (opdateret)