Opfølgning på sagen fradrag for forbedringer

Bestyrelsen og E/F Lindholm har nu modtaget en opdatering i sagen fra vores rådgiver, advokatfirmaet Accura.

Accura vurderer, at det fra et cost-benefit perspektiv ikke kan betale sig videreføre sagen igennem lovsystemet. På baggrund af de andre sager Accura fører og de offentliggjorte sager på området, sammenholdt med den politiske vilje, til at afslutte denne fradragsmulighed, så anses en mulighed gevinst ikke til at stå mål med de omkostninger, det vil kræve at føre sagen videre.

Bestyrelsen har besluttet at følge Accura’s anvisning i sagen og vil derfor ikke foretage sig yderligere og sagen er hermed afsluttet.

Fradraget kan først benyttes når værdien af grundskatteloft overstiger grundværdi fratrukket fradraget (det tildelte fradrag for forbedringer).

Som tidligere omtalt så er det Københavns Kommune, der er ansvarlig for korrekt afregning, som sker direkte med tidligere og nuværende ejere. Afregningen skulle allerede være påbegyndt, så I må meget gerne give feedback, hvis I har fået penge tilbage. Reglerne for benyttelse af fradraget for forbedringer blev ændret i 2011 og derfor vil der kun ske tilbagebetaling til ejere i perioden 2008 – 2010, da grundskatteloftet generelt er lavere end grundværdi fratrukket fradraget.

Af samme årsag er det ikke alle ejere (tidligere/nuværende), der vil modtage penge return på nuværende tidspunkt, da det ikke er alle der kan benytte fradraget. Forhåbentligt vil det dog være muligt, at kunne benytte fradraget på et tidspunkt i fremtiden (fradraget gælder i 30 år fra 2004, 2005, 2006 iht. brev fra SKAT dateret 31. maj 2016).

Såfremt man på et tidspunkt i fremtiden vil være berettiget til fradraget, så vil dette automatisk blive indregnet i ejendomsvurderingen og beregningen af ejendomsskat.

Som ejer skal man ikke foretage sig noget, da eventuelle ændringer og udbetalinger sker automatisk.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.