Proces for ansøgning om byggetilladelser i EF Lindholm

(Opdatering juni 2021
Der er nye opdaterede retningslinjer for byggeri af drivhus/orangeri på taget under vejs. Her kræves der også byggetilladelse fra kommunen.)

Hvis du går med tanker om, at foretage om- eller tilbygninger er der  en række forhold du skal være opmærksom på. Nogle ombygninger kan du lave uden videre, mens andre kræver byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Som ejerbolig skal der udover tilladelse fra Københavns Kommune, ligeledes vedlægges en underskrevet fuldmagt fra bestyrelsen for, at byggeriet er lovligt.

I bestyrelsen EF Lindholm har vi defineret nogle retningslinier for byggeansøgninger, hvis formål er, at sikre at alle formelle krav opfyldes i forhold til center for byggeri, Københavns Kommune. Dertil at alle byggerier viser hensyn til kollektivet i EF Lindholm i form af evt. afledte nabogener samt beskyttelse af fællesejendom m.m.

I nedenstående procesdiagram kan du se processen for, hvordan du ansøger om en byggetilladelse.

Indledningsvist er det afgørende om hvorvidt det er nødvendigt med byggetilladelse eller ej. Som udgangspunkt gælder det, at alt byggeri der vedrører fællesarealer f.eks. tagkonstruktionen, hvis du skal fjerne en væg, sammenlægge en lejlighed eller lave større ændringer af bad og køkken.

Du kan få nærmere information om hvornår Københavns Kommune kræver indhentelse af tillladelse her: 
http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed

Beboerne i EF Lindholm har indledningsvist selv en “undersøgelsespligt” i forhold til at sætte sig ind i de gældende regler herunder om hvorvidt, der skal indhentes en lovpligt byggetilladelse eller ej.

Vi anbefaler man som ansøger tager tidligt kontakt med bestyrelsen, som kan hjælpe med information herunder gøre opmærksom på evt. mulige begrænsninger tidligt i processen, så du ikke kommer til at bygge noget ulovligt.

Beboeren skal dernæst udfylde byggeansøgningen, som anvist i pjece og hjemmesiden fra Center for byggeri i Københavns Kommune. I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges en række tekniske tegninger. Beboeren skal selv afholde evt. omkostninger til, at uarbejde disse tekniske tegninger således de som opfylder kravene fra Center for byggeri, med hjælp fra teknisk rådgiver. Er man i tvivl om hvad som er påkrævet kan Center for Byggeri hjælpe med vejledning.

Først når alt materialet er udarbejdet i en kvalitet som er fyldestgørende for Center for Byggeri til, at behandle ansøgningen, kan beboeren bede om fuldmagt fra bestyrelsen i EF Lindholm.

Bestyrelsen tager efter at have modtaget ansøgningen, på det næst kommende bestyrelsesmøde, såfremt det er muligt tidsmæssigt, stilling til om hvorvidt byggeriet har en karakter, som kræver naboinvolvering eller direkte er i modstrid med  kollektivets interesser. Det kan eksempelvis være forhold som en begrænsning af udsynet for naboer, manglende hensyn til bygningernes generelle arkitektur, støjgener, risiko ved indgreb i fællesejendom såsom tagkonstruktion, eller tilsvarende som kan ligge til grund herfor.

Skønner bestyrelsen der er behov for en naboinvolvering sker det via en nabohøring. En nabohøring foregår ved at indhente skrifligt accept fra naboer og evt. genboer samt evt. over eller underbo og gennemføres i samråd med bestyrelsen som dernæst behandler sagen.

Såfremt alle betingelser er opfyldt, bevilges en fuldmagt af 2 af bestyrelsens medlemmer i forening, hvorefter beboeren kan indsende materiale til KK for videre behandling.

Bestyrelsens kontaktperson for byggeansøgninger er p.t. Per Frandsen. Kontakt Per via bestyrelsen email for nærmere information og rådgivning.

Dette indlæg blev udgivet i Guides. Bogmærk permalinket.